อัลบั้มภาพ : งานวันสตรีสากล วันผู้สูงอายุ และเชิดชูเกียรติบุคคลดีเด่นด้านสังคมระดับจังหวัด ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565