ประวัติความเป็นมา
     
ประวัติความเป็นมา ประวัติความเป็นมา
   
 

 

ตำบลนาเหรงเป็น 1 ใน 4 ตำบล ของอำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยตำบลนาเหรงได้แยกออกจากตำบลกะหรอ เมื่อปี พ.ศ. 2538 โดยการจัดตั้งเป็นตำบลใหม่ แยกหมู่บ้านจากตำบลเดิมมา 7 หมู่บ้าน ใช้ชื่อว่า ตำบลนาเหรง ซึ่งเป็นชื่อเก่าแก่ของหมู่บ้านหนึ่งในตำบล ตามประวัติศาสตร์เล่ากันว่าเป็นหมู่บ้านที่มีต้นเหรงและนาอยู่เป็นจำนวนมาก ชาวบ้านจึงเรียกหมู่บ้านนี้ว่า “บ้านนาเหรง” และจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลนาเหรง เมื่อปี พ.ศ. 2539 และได้รับการจัดตั้งเป็นเทศบาลตำบลนาเหรงตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๕ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๕ มีเนื้อที่ทั้งหมด ๑๒๕.๔๕ ตารางกิโลเมตร ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบและมีภูเขาบางส่วนทางทิศตะวันตกของตำบล

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 18 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13:47 ผู้เขียนโดย admin