ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลนาเหรง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1
   
 

 ด้วยสภาเทศบาลตำบลนาเหรง นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลนาเหรง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 วันที่ 10 กันยายน 2564 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลนาเหรง เพื่อพิจาณาญัตติการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รับหลักการ)

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 29 พฤษภาคม 2565 เวลา 15:20 ผู้เขียนโดย admin