ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ฐานข้อมูลผู้สูงอายุในพื้นที่เทศบาลตำบลนาเหรง ประจำปีงบประมาณ 2564
   
 

 งานสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลนาเหรง ได้จัดทำฐานข้อมูลผู้สูงอายุในพื้นที่เทศบาลตำบลนาเหรง ประจำปีงบประมาณ 2564 จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกั

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร ฐานข้อมูลผู้สูงอายุ LPA65_010622_102515.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 08 มกราคม. 2564 เวลา 10:21 ผู้เขียนโดย admin