ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562
   
 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาเหรง สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนาเหรง
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร a_120720_120703_191121_141111.doc
 
     
 
ประกาศเมื่อ 07 มีนาคม 2562 เวลา 14:10 ผู้เขียนโดย admin