ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ การประชุมสภาเทศบาลตำบลนาเหรงสมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563
   
 
นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลนาเหรงสมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลนาเหรง อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร a_080921_203550_191121_142838.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14:28 ผู้เขียนโดย admin