ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เทศบาลตำบลนาเหรง
   
 

 

เทศบาลตำบลนาเหรงร่วมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาเหรง พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลนาเหรง ร่วมกันส่งเสริมการท่องเที่ยว จึงขอเชิญชวนประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนชาวตำบลนาเหรงร่วมกันส่งเสริมการท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ จึงแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ทราบทั่วกัน
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 16 พฤษภาคม 2560 เวลา 14:36 ผู้เขียนโดย admin