ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม ลด ละ เลิก การใช้โฟมบรรจุ อาหาร และ ถุงพลาสติก.. ณรงค์
   
 
1.ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก 2. ลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร a_100921_132555_191121_144355.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14:43 ผู้เขียนโดย admin