ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชุมสภาเทศบาลตำบลนาเหรง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561
   
 
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลตำบลนาเหรง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ในวันที่ 24 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลนาเหรง
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 20 ธันวาคม 2561 เวลา 14:47 ผู้เขียนโดย admin