การบริหารและบริหารทรัพยากรบุคคล
     
การบริหารและบริหารทรัพยากรบุคคล มาตรฐานประจําตําแหน่ง1101 นักบริหารงานท้องถิ่น (ต้น-สูง)
   
 
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร 8a_010221_232510_191121_133219.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 01 พฤษภาคม 2563 เวลา 13:32 ผู้เขียนโดย admin