ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชุมสภาเทศบาลตำบลนาเหรง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปีพ.ศ. 2562
   
 
ด้วยสภาเทศบาลตำบลนาเหรง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 วันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลนาเหรง
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 25 สิงหาคม 2562 เวลา 15:16 ผู้เขียนโดย admin