ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562
   
 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาเหรง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลนาเหรง
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร a_140720_150437_191121_151911.doc
 
     
 
ประกาศเมื่อ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 15:18 ผู้เขียนโดย admin