การบริหารและบริหารทรัพยากรบุคคล
     
การบริหารและบริหารทรัพยากรบุคคล มาตรฐานประจําตําแหน่ง2101 นักบริหารงานทั่วไป (ต้น-สูง)
   
 
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร 9a_010221_232615_191121_133253.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 01 พฤษภาคม 2563 เวลา 13:32 ผู้เขียนโดย admin