ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ นัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562
   
 
ด้วยสภาเทศบาลตำบลนาเหรง นัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 ในวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลนาเหรง จึงขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร a_120720_154440_191121_151933.doc
 
     
 
ประกาศเมื่อ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 15:19 ผู้เขียนโดย admin