ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ การประชุมสภาเทศบาลตำบลนาเหรงสมัยสามัญ สมัยที่4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563
   
 
นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลนาเหรงสมัยสามัญ สมัยที่4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 วันที่ 21 เดือนธันวาคม พ.ศ.2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลนาเหรง อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร a_080921_204355_191121_152624.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 28 ธันวาคม 2563 เวลา 15:26 ผู้เขียนโดย admin