ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลนาเหรง เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาลสายงานผู้บริหารเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง
   
 
ด้วยเทศบาลตำบลนาเหรง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช มีความประสงค์ จะรับโอนพนักงานเทศบาลตำแหน่งสายงานผู้บริหาร เพื่อดำรงตำแหน่งที่ว่างตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2560) จำนวน 2 ตำแหน่ง ดังนี้ 1. ตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป 7) จำนวน 1 อัตรา 2. ตำแหน่งผู้อำนวยการกองการศึกษา (นักบริหารงานการศึกษา ๗) จำนวน 1 อัตรา
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร a_250515_134755_191121_152935.doc
 
     
 
ประกาศเมื่อ 29 ธันวาคม 2557 เวลา 15:29 ผู้เขียนโดย admin