ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลนาเหรง เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีและที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2564
   
 
ประกาศเทศบาลตำบลนาเหรง เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีและที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2564
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร a_240221_151048_191121_153324.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 27 มกราคม. 2564 เวลา 15:33 ผู้เขียนโดย admin