ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชุมสภาเทศบาลตำบลนาเหรง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 คร้้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2559
   
 
ด้วยสภาเทศบาลตำบลนาเหรง นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลนาเหรง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2559 วันที่ 4 พฤศจิภายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลนาเหรง
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 30 ตุลาคม 2559 เวลา 15:38 ผู้เขียนโดย admin