ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง (ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง)
     
ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง (ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง) โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล หมู่ที่4
   
 
โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล หมู่ที่4 โดยทำกาติดตั้งหอถังเหล็กเก็บน้ำ ปริมาตรความจุ 10 ลบ.ม. เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสำหรับบริโภคอย่างเพียงพอ
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร a_140915_164617_221121_090001.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 05 มีนาคม 2558 เวลา 08:59 ผู้เขียนโดย admin