ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง (ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง)
     
ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง (ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง) ราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองโชน – หน้าถ้ำ หมู่ที่ 1
   
 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองโชน – หน้าถ้ำ หมู่ที่ 1 เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร a_170715_160145_221121_090028.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 06 กรกฏาคม 2558 เวลา 09:00 ผู้เขียนโดย admin