ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง (ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง)
     
ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง (ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง) ประกาศราคากลาง การคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปลักคล้า – ไสคา หมู่ที่ 4
   
 
ประกาศราคากลาง การคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปลักคล้า – ไสคา หมู่ที่ 4 ลักษณะงาน : โดยทำการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 117 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมถมไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลนาเหรงกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 2 ป้าย
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร a_080319_092527_221121_090820.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 07 มีนาคม 2562 เวลา 09:06 ผู้เขียนโดย admin