การบริหารและบริหารทรัพยากรบุคคล
     
การบริหารและบริหารทรัพยากรบุคคล มาตรฐานประจําตําแหน่ง4203 เจ้าพนักงานพัสดุ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
   
 
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร 6a_010221_233945_191121_133526.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 01 พฤษภาคม 2563 เวลา 13:35 ผู้เขียนโดย admin