ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ การประชุมสภาเทศบาลตำบลนาเหรงสมัยสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563
   
 
นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลนาเหรงสมัยสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 วันที่ 27 เดือนมีนาคม พ.ศ.2563 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลนาเหรง อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร a_080921_203928_191121_133538.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 01 เมษายน 2562 เวลา 13:35 ผู้เขียนโดย admin