ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง (ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง)
     
ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง (ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง) ประกาศราคากลาง การคำนวณราคากลางโครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนางเริ่ม - บ้านป้าแจก หมู่ที่ 2
   
 

ประกาศราคากลาง การคำนวณราคากลางโครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนางเริ่ม - บ้านป้าแจก หมู่ที่ 2 โดยทำการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. กว้าง 3 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 5 เมตร

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร a_100519_144425_221121_092033.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 10 พฤษภาคม 2562 เวลา 09:19 ผู้เขียนโดย admin