ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง (ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง)
     
ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง (ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง) ประกาศราคากลาง การคำนวณราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำสายบ้านนานอน – ท่าศาลา หมู่ที่ 5
   
 

ประกาศราคากลาง การคำนวณราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำสายบ้านนานอน – ท่าศาลา หมู่ที่ 5 โดยทำการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กปากปากลิ้นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ศก. 0.60 เมตร จำนวน 5 ท่อน และปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. กว้าง 4 เมตร ยาว 2 เมตร หนา 0.15 เมตร

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร a_100519_153917_221121_092302.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 10 พฤษภาคม 2562 เวลา 09:22 ผู้เขียนโดย admin