ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง (ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง)
     
ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง (ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง) ประกาศราคากลาง การคำนวณราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนสายเคียงศิริ – บ้านยอดเหลือง หมู่ที 6
   
 
ประกาศราคากลาง การคำนวณราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนสายเคียงศิริ – บ้านยอดเหลือง หมู่ที 6 ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ เป็น ค.ส.ล. จำนวน 4 จุด จุดที่ 1 กว้าง 6 เมตร ยาว 18 เมตร ไหล่ทางกว้างด้านละ 1 เมตร จุดที่ 2 กว้าง 6 เมตร ยาว 20 เมตร (ไม่มีไหล่ทาง) จุดที่ 3 กว้าง 6 เมตร ยาว 13 เมตร (ไม่มีไหล่ทาง) จุดที่ 4 กว้าง 6 เมตร ยาว 30 เมตร (ไม่มีไหล่ทาง) รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลนาเหรงกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 2 ป้าย
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร a_120918_100021_221121_093147.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 12 กันยายน 2561 เวลา 09:31 ผู้เขียนโดย admin