ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชุมสภาเทศบาลตำบลนาเหรง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2560
   
 
ด้วยสภาเทศบาลตำบลนาเหรง นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลนาเหรง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 วันที่ 7 กันยายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลนาเหรง
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 02 กันยายน 2560 เวลา 13:36 ผู้เขียนโดย admin