ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง (ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง)
     
ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง (ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง) ประกาศราคากลาง การคำนวณราคากลาง โครงการขุดลอกคูระบายน้ำสายถนนนครศรี – นบพิตำ – อนามัยท่าพุด หมู่ที่ 6 ,8
   
 
ประกาศราคากลาง การคำนวณราคากลาง โครงการขุดลอกคูระบายน้ำสายถนนนครศรี – นบพิตำ – อนามัยท่าพุด หมู่ที่ 6 ,8 ขุดลอกคูระบายน้ำ โดยขุดกว้างเฉลี่ย 1.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.20 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 2,000 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลนาเหรงกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 2 ป้าย
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร a_120918_103536_221121_093241.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 12 กันยายน 2561 เวลา 09:32 ผู้เขียนโดย admin