ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง (ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง)
     
ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง (ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง) ประกาศราคากลาง การคำนวณราคากลาง โครงการซ่อมแซมทางข้ามคลองสายบ้านนายคำนวณ – บ้านนายประภาส หมู่ที่ 6
   
 
ประกาศราคากลาง การคำนวณราคากลาง โครงการซ่อมแซมทางข้ามคลองสายบ้านนายคำนวณ – บ้านนายประภาส หมู่ที่ 6 ซ่อมแซมทางข้ามโดยการเทคานคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางแผ่นพื้นสำเร็จรูปและเทคอนกรีตทับบน ขนาดพื้นที่ 15 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลนาเหรงกำหนด
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร a_131118_092131_221121_093332.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 12 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09:33 ผู้เขียนโดย admin