ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง (ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง)
     
ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง (ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๖ บ้านย่านยาว ตำบลนาเหรง เทศบาลตำบลนาเหรง
   
 
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๖ บ้านย่านยาว ตำบลนาเหรง เทศบาลตำบลนาเหรง
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร a_190521_101814_221121_093400.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 12 พฤษภาคม 2564 เวลา 09:33 ผู้เขียนโดย admin