ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง (ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง)
     
ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง (ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง) สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ม.1 – 7 หมู่ที่ 7 ตำบลนาเหรง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช
   
 
สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ม.1 – 7 หมู่ที่ 7 ตำบลนาเหรง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร a_131014_175744_221121_093455.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 13 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09:34 ผู้เขียนโดย admin