ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง (ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง)
     
ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง (ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง) : การคำนวณราคากลางและตารางแสดงวงเงิน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายคำนวณ – บ้านนายเพ็งจันทร์ หมู่ที่ 6 ตำบลนาเหรง
   
 
การคำนวณราคากลางและตารางแสดงวงเงิน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายคำนวณ – บ้านนายเพ็งจันทร์ หมู่ที่ 6 ตำบลนาเหรง ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 160.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละๆ 0.50 เมตร พร้อมติดป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 2 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลนาเหรงกำหนด
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร a_180817_131550_221121_094216.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 15 สิงหาคม 2560 เวลา 09:41 ผู้เขียนโดย admin