ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง (ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง)
     
ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง (ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง) สอบราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนน จำนวน 47 โครงการ ในเขตตำบลนาเหรง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช
   
 
สอบราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนน จำนวน 47 โครงการ ในเขตตำบลนาเหรง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร a_160315_172905_221121_094527.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 16 มีนาคม 2558 เวลา 09:45 ผู้เขียนโดย admin