การบริหารและบริหารทรัพยากรบุคคล
     
การบริหารและบริหารทรัพยากรบุคคล มาตรฐานประจําตําแหน่ง4702 นายช่างเขียนแบบ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
   
 
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร 2a_010221_234428_191121_133733.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 01 พฤษภาคม 2563 เวลา 13:37 ผู้เขียนโดย admin