ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง (ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง)
     
ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง (ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง) สอบราคาจัดซื้อวัสดุ,อุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอน (รายการแนบท้ายประกาศ)
   
 
สอบราคาจัดซื้อวัสดุ,อุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลนาเหรง(รายละเอียดแนบท้ายประกาศ)
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร a_170714_162014_221121_095234.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 17 กรกฏาคม 2557 เวลา 09:52 ผู้เขียนโดย admin