ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง (ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง)
     
ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง (ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง) การคำนวณราคากลางและตารางแสดงวงเงิน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสุนทร - บ้านป้าจิบ หมู่ที่ 9 ตำบลนาเหรง
   
 
การคำนวณราคากลางและตารางแสดงวงเงิน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสุนทร - บ้านป้าจิบ หมู่ที่ 9 ตำบลนาเหรง ขนาดผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 302 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลนาเหรงกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 2 ป้าย
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร a_240517_152849_221121_100253.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 17 พฤษภาคม 2560 เวลา 10:02 ผู้เขียนโดย admin