ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง (ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง)
     
ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง (ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง) การคำนวณราคากลางและตารางแสดงวงเงิน โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาเหรง หมู่ที่ 2 ตำบลนาเหรง
   
 
การคำนวณราคากลางและตารางแสดงวงเงิน โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาเหรง หมู่ที่ 2 ตำบลนาเหรง ปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาเหรง(งานทำประตูบานเลื่อนสแตนเลส และงานซ่อมปรับปรุงตัวซอยสแตนเลส) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการชั่วคราว 1 ป้าย
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร a_170517_101642_221121_100319.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 17 พฤษภาคม 2560 เวลา 10:02 ผู้เขียนโดย admin