ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง (ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง)
     
ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง (ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง) ราคากลาง การคำนวณราคากลางและตารางแสดงวงเงิน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางชะอุ่ม - นายประสิทธ์ หมู่ที่ 3 ตำบลนาเหรง
   
 
ราคากลาง การคำนวณราคากลางและตารางแสดงวงเงิน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางชะอุ่ม - นายประสิทธ์ หมู่ที่ 3 ตำบลนาเหรง ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 210.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละๆ 0.50 เมตร พร้อมติดป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 2 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลนาเหรงกำหนด
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร a_180817_113952_221121_100448.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 17 สิงหาคม 2560 เวลา 10:04 ผู้เขียนโดย admin