ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง (ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง)
     
ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง (ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง) ประกาศราคากลาง การคำนวณราคากลางและตารางแสดงวงเงิน โครงการก่อสร้างศาลาพักคอยริมทาง หมู่ที่ 3 ตำบลนาเหรง
   
 
ประกาศราคากลาง การคำนวณราคากลางและตารางแสดงวงเงิน โครงการก่อสร้างศาลาพักคอยริมทาง หมู่ที่ 3 ตำบลนาเหรง ขนาดความกว้าง 4.2 เมตร ยาว 5.05 เมตร ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง WOODEN BUS STOP SHELTER TYPE A : SMALL TYPE ON GROUND
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร a_120718_095733_221121_100758.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 18 มิถุนายน 2561 เวลา 10:07 ผู้เขียนโดย admin