ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง (ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง)
     
ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง (ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง) สอบราคาจ้างเหมาโครงการติดตั้งระบบเสียงตามสายภายในตำบลนาเหรง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช
   
 
สอบราคาจ้างเหมาโครงการติดตั้งระบบเสียงตามสายภายในตำบลนาเหรง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร a_180815_214501_221121_100922.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 18 สิงหาคม 2558 เวลา 10:08 ผู้เขียนโดย admin