การบริหารและบริหารทรัพยากรบุคคล
     
การบริหารและบริหารทรัพยากรบุคคล มาตรฐานประจําตําแหน่ง3102 นักทรัพยากรบุคคล (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
   
 
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร 9a_010221_235612_191121_133959.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 01 พฤษภาคม 2563 เวลา 13:39 ผู้เขียนโดย admin