ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง (ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง)
     
ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง (ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง) ราคากลางและการคำนวณราคากลางและตารางแสดงวงเงิน โครงการขยายระบบประปา หมู่ที่ 3 บ้านนาเหรง
   
 
ราคากลางและการคำนวณราคากลางและตารางแสดงวงเงิน โครงการขยายระบบประปาหมู่บ้าน บ้านนาเหรง หมู่ที่ 3 โดยใช้ท่อพีวีซี ชั้น 8.5 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้ว ความยาวรวม 2,130 เมตร พร้อมจุดจ่ายน้ำจำนวน 43 จุด และเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว ความยาวรวม 1,640 พร้อมจุดจ่ายน้ำ 36 จุด ตามแบบเทศบาลตำบลนาเหรงกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการชั่วคราว 2 ป้าย
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร a_230216_093609_221121_101240.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 19 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 10:12 ผู้เขียนโดย admin