ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง (ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง)
     
ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง (ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง) ราคากลางและการคำนวณราคากลางและตารางแสดงวงเงิน โครงการต่อเติมบันไดศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านย่านยาว
   
 
ราคากลางและการคำนวณราคากลางและตารางแสดงวงเงิน โครงการต่อเติมบันไดศาลาหมู่บ้าน บ้านย่านยาว หมู่ที่ 6 ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 3.70 เมตรตามแบบเทศบาลตำบลนาเหรงกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการชั่วคราว 1 ป้าย
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร a_190216_102156_221121_101304.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 19 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 10:12 ผู้เขียนโดย admin