ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง (ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง)
     
ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง (ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง) ราคากลางและการคำนวณราคากลางและตารางแสดงวงเงิน โครงการขยายระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านยอดเหลือง
   
 
ราคากลางและการคำนวณราคากลางและตารางแสดงวงเงิน ขยายระบบประปาหมู่บ้าน บ้านยอดเหลือง หมู่ที่ 9 โดยใช้ท่อพีวีซี ชั้น 8.5 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว ความยาวรวม 3,318 เมตร พร้อมจุดจ่ายน้ำจำนวน 50 จุด ตามแบบเทศบาลตำบลนาเหรงกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการชั่วคราว 2 ป้าย
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร a_190216_102133_221121_101328.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 19 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 10:13 ผู้เขียนโดย admin