ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง (ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง)
     
ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง (ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง) ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ภาคเรียนที่ 2 /2560 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
   
 
ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ภาคเรียนที่ 2 /2560 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กองการศึกษาเทศบาลตำนาเหรง
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร a_201117_141434_221121_101628.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 20 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10:16 ผู้เขียนโดย admin