ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง (ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง)
     
ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง (ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง) ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (ครั้งที่ 4)
   
 
ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (ครั้งที่ 4) รถเกลี่ยดิน (รถแทร็กเตอร์)
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร a_200821_103351_221121_101815.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 20 สิงหาคม 2564 เวลา 10:17 ผู้เขียนโดย admin