ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง (ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง)
     
ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง (ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง) ประกาศราคากลาง การคำนวณราคากลาง โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. สายบ้านวังเลา – บ้านท่าพุด หมู่ที่ 2
   
 
ประกาศราคากลาง การคำนวณราคากลาง โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. สายบ้านวังเลา – บ้านท่าพุด หมู่ที่ 2 ปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีต. กว้าง 5 ม. ยาว 26 ม. พร้อมไหล่ทางกว้างเฉลี่ย 0.30 เมตร และสร้างรางระบายน้ำ 1 ด้าน รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลนาเหรงกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 2 ป้าย
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร a_221118_094142_221121_102342.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 22 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10:23 ผู้เขียนโดย admin