ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง (ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง)
     
ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง (ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง) ประกาศ เทศบาลตำบลนาเหรง เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายปรีชา-นายเฟื่อง หมู่ที่ 8 ตำบลนาเหรง
   
 
ประกาศ เทศบาลตำบลนาเหรง เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายปรีชา-นายเฟื่อง หมู่ที่ 8 ตำบลนาเหรง
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร a_240221_151620_221121_102520.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10:25 ผู้เขียนโดย admin