ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง (ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง)
     
   
 
สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง ขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 เทศบาลตำบลนาเหรง อำเภอนบพิตำ
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร a_140915_103313_221121_102815.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 24 ตุลาคม 2557 เวลา 10:27 ผู้เขียนโดย admin