ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง (ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง)
     
ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง (ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง) ข้อกำหนดคุณลักษณะการจ้างเหมาเจาะบ่อน้ำบาดาล
   
 
ข้อกำหนดคุณลักษณะการจ้างเหมาเจาะบ่อน้ำบาดาล โครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค พื้นที่ หมู่ที่ 3 ตำบลนาเหรง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร a_240315_103100_221121_102839.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 24 มีนาคม 2558 เวลา 10:28 ผู้เขียนโดย admin